Ankieta dotycząca rozwoju społeczno-gospodarczego województwa wielkopolskiego

Nawiązując do trwającej dyskusji nad kierunkami rozwoju województwa wielkopolskiego zachęcamy Państwa do aktywnego udziału w debacie poprzez wypełnienie wskazanej poniżej ankiety.

Celem ankiety jest poznanie Państwa opinii na temat poziomu rozwoju/stanu czynników mających znaczenie dla rozwoju gmin i powiatów Wielkopolski, co pozwoli zidentyfikować najważniejsze potencjały i bariery rozwojowe istniejące na obszarze województwa. Wyniki badania stanowić będą cenne źródło informacji – uzupełniające istniejące zasoby wiedzy – na temat sytuacji w województwie, które zostanie wykorzystane w pracach nad Strategią rozwoju województwa wielkopolskiego do 2030 roku.

Ankieta dostępna jest w formie elektronicznej w serwisie internetowym Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego [tutaj].