Analiza zróżnicowania wewnątrzregionalnego województwa wielkopolskiego 2021

Z przyjemnością przekazujemy na Państwa ręce kolejne opracowanie przygotowane przez Zespół Wielkopolskiego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego pn. Analiza zróżnicowania wewnątrzregionalnego województwa wielkopolskiego 2021.

Publikacja stanowi w dużej mierze kontynuację (aktualizację) zrealizowanych w latach 2015 i 2018 opracowań własnych Obserwatorium, tj. Analizy zróżnicowania wewnątrzregionalnego województwa wielkopolskiego 2017 oraz Analizy zróżnicowania wewnątrzregionalnego województwa wielkopolskiego 2015. Ma ona jednocześnie charakter uzupełniający dla innych opracowań analitycznych, zwłaszcza dla Diagnozy sytuacji społeczno-gospodarczej i przestrzennej województwa wielkopolskiego 2019. Opracowanie przybliża sytuację występującą w Wielkopolsce w różnych obszarach życia społeczno-gospodarczego z uwypukleniem skali kontrastów wewnątrzregionalnych oraz ich rozkładów przestrzennych w układzie powiatowym. Podejmuje także próbę określenia wielokryterialnego, sumarycznego stopnia zróżnicowania całego województwa.

 

Okładka opracowania pn. Analiza zróżnicowania wewnątrzregionalnego województwa wielkopolskiego 2021 Analiza zróżnicowania wewnątrzregionalnego województwa wielkopolskiego 2021   


WERSJA PODSTAWOWA

DOSTĘPNY DOKUMENT WCAG – w opracowaniu