Analiza zróżnicowania wewnątrzregionalnego województwa wielkopolskiego 2017

Z przyjemnością przekazujemy na Państwa ręce kolejne opracowanie przygotowane przez Zespół Wielkopolskiego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego pn. Analiza zróżnicowania wewnątrzregionalnego województwa wielkopolskiego 2017. Raport stanowi kontynuację (aktualizację) opracowania przygotowanego w 2015 roku – Analiza zróżnicowania wewnątrzregionalnego województwa wielkopolskiego 2015 i prezentuje sytuację w Wielkopolsce z uwypukleniem skali kontrastów wewnątrzregionalnych oraz ich rozkładów przestrzennych w układzie powiatowym. Podejmuje także próbę określenia wielokryterialnego, sumarycznego stopnia zróżnicowania całego województwa. Z racji kontynuacji metodyki raportu z 2015 roku uwzględnia również aspekt dynamiczny analizy syntetycznej, wskazując na zmiany jakie nastąpiły w zakresie zróżnicowania rozwoju społeczno-gospodarczego regionu w okresie 2014-2016.

Raport ma charakter uzupełniający dla pozostałych dotychczas przygotowanych opracowań analitycznych WROT, w tym w szczególności dla Diagnozy sytuacji społeczno-gospodarczej województwa wielkopolskiego 2015 oraz Pozycji konkurencyjnej województwa Wielkopolskiego w kraju i Unii Europejskiej 2016. Wspólnie analizy te tworzą spójną całość wskazując na aktualny stan rozwoju społeczno-gospodarczego Wielkopolski. Stanowią tym samym istotny zasób wiedzy o regionie, co jest niezmiernie ważne w kontekście rozpoczynającej się debaty nt. kształtu Strategii rozwoju województwa wielkopolskiego po 2020 roku.

 

 Plik do pobrania:

OKLADKA ZROZNIC 2017 PDFAnaliza zróżnicowania wewnątrzregionalnego województwa wielkopolskiego 2017