Analiza sytuacji społeczno-ekonomicznej województwa wielkopolskiego w obszarach oddziaływania Europejskiego Funduszu Społecznego 2018

Analiza sytuacji społeczno-ekonomicznej województwa wielkopolskiego w obszarach oddziaływania Europejskiego Funduszu Społecznego 2018 stanowi kolejną edycję opracowania przygotowanego przez zespół obserwatoriów współpracujących w ramach Sieci Wielkopolskiego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego, tj. Wielkopolskiego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego, funkcjonującego w jego ramach Obserwatorium Integracji Społecznej, a także Wydziału Badań i Analiz Rynku Pracy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu.

Opracowanie zostało przygotowane w związku z koniecznością bieżącego monitorowania wybranych polityk publicznych w regionie w kontekście wsparcia wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014+). Jego celem jest nie tylko spełnienie wymogów formalnych związanych z zarządzaniem strategicznym WRPO 2014+, ale przede wszystkim ściślejsze dostosowanie wdrażania EFS do założeń Strategii Europa 2020 oraz wyzwań rozwojowych wynikających z krajowych oraz unijnych uwarunkowań i zaleceń politycznych.

Zawarta w opracowaniu diagnoza społeczno-gospodarcza jest cennym źródłem informacji na temat sytuacji występującej w województwie wielkopolskim w czterech zasadniczych obszarach, tj. demografii, rynku pracy, integracji społecznej oraz edukacji i wykształcenia.

 

Plik do pobrania:

PDFAnaliza sytuacji społeczno-ekonomicznej województwa wielkopolskiego w obszarach oddziaływania Europejskiego Funduszu Społecznego 2018