Analiza sytuacji społeczno-ekonomicznej województwa wielkopolskiego w obszarach oddziaływania Europejskiego Funduszu Społecznego 2016

Analiza sytuacji społeczno-ekonomicznej województwa wielkopolskiego w obszarach oddziaływania Europejskiego Funduszu Społecznego 2016 to efekt współpracy trzech obserwatoriów działających w ramach Sieci Wielkopolskiego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego – Wielkopolskiego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego, funkcjonującego w jego ramach Obserwatorium Integracji Społecznej, a także Wydziału Badań i Analiz Rynku Pracy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu.

Opracowanie stanowi odpowiedź na potrzebę bieżącego monitorowania wybranych polityk publicznych w regionie w obszarach wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014–2020 (WRPO 2014+). Jego celem jest nie tylko spełnienie formalnych wymagań związanych z zarządzaniem strategicznym WRPO 2014+, lecz przede wszystkim lepsze dostosowanie wdrażania EFS do zapisów unijnej Strategii Europa 2020 oraz podjęcie kluczowych wyzwań strukturalnych zawartych w innych dokumentach poziomu krajowego i unijnego wobec uwarunkowań rozwoju regionu.

Zawarta w opracowaniu diagnoza społeczno-gospodarcza jest cennym źródłem informacji na temat sytuacji występującej w województwie wielkopolskim w czterech zasadniczych obszarach, tj. demografii, rynku pracy, integracji społecznej oraz edukacji i wykształcenia.

 

Plik do pobrania:

okladka-diagnoza-efs PDFAnaliza sytuacji społeczno-ekonomicznej województwa wielkopolskiego w obszarach oddziaływania Europejskiego Funduszu Społecznego 2016