Czternasty numer Biuletynu Wielkopolskiego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego

Czternasty numer Biuletynu Wielkopolskiego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego (WROT) zawiera artykuły stanowiące streszczenia raportów z badań zrealizowanych na zlecenie jednostek tworzących Sieć WROT, tj. Obserwatorium Integracji Społecznej, Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu oraz WROT. Przybliżono w nim także najważniejsze informacje na temat nowej perspektywy unijnej na lata 2021-2027, w tym dotyczące zagadnień odbudowy Europy w związku z kryzysem wywołanym pandemią COVID-19.

Biuletyn Wielkopolskiego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego 

numer XIV (2020)

lipiec-grudzień

[POBIERZ]