Trzynasty numer Biuletynu WROT poświęcony Strategii rozwoju województwa wielkopolskiego do 2030 roku

Trzynasty numer Biuletynu Wielkopolskiego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego stanowi wydanie specjalne poświęcone nowej Strategii rozwoju województwa wielkopolskiego do 2030 roku, w tym między innymi procesowi tworzenia dokumentu oraz jego zawartości. Ponadto Biuletyn został wzbogacony o prezentację wyników dwóch badań ankietowych towarzyszących realizacji Strategii, dotyczących oceny rozwoju gmin i powiatów Wielkopolski oraz potrzeb rozwojowych ludzi młodych (uczniów szkół ponadpodstawowych i studentów).

Biuletyn Wielkopolskiego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego  

numer XIII (2020)

styczeń-czerwiec

[POBIERZ]