Wkład funduszy unijnych w rozwój społeczno-gospodarczy województwa wielkopolskiego 2017

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z kolejnym, przygotowanym przez Zespół Wielkopolskiego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego, opracowaniem pn. Wkład funduszy unijnych w rozwój społeczno-gospodarczy województwa wielkopolskiego 2017.

Opracowanie stanowi podsumowanie realizacji programów operacyjnych mających w ostatnich latach największe znaczenie dla kształtowania polityki regionalnej w Wielkopolsce. Zaprezentowano w nim wkład w rozwój społeczno-gospodarczy regionu zarówno środków przedakcesyjnych z lat 2000-2003, jak i funduszy polityki spójności funkcjonujących w kolejnych perspektywach finansowych (2004-2006, 2007-2013 oraz 2014-2020). W tym kontekście skupiono się nie tylko na programach regionalnych wdrażanych z poziomu samorządu województwa, ale również na wybranych programach krajowych, w ramach których realizowano w Wielkopolsce liczne projekty przyczyniające się do rozwoju regionu.

Celem dokonanych analiz jest dostarczenie niezbędnych informacji o wsparciu unijnym w kontekście zdiagnozowanej sytuacji społeczno-gospodarczej Wielkopolski z uwzględnieniem wewnętrznych zróżnicowań województwa. Dodatkowo opracowanie pozwala na refleksję nad efektywnością i sprawnością wydatkowania środków unijnych w regionie, nad trafnością przyjętych rozwiązań i instrumentów oraz nad ostatecznym określeniem znaczenia funduszy UE dla rozwoju regionu (istotnych z punktu widzenia podejmowanych prac nad aktualizacją strategii rozwoju województwa).

 

Plik do pobrania:

Wkład funduszy unijnych w rozwój społeczno-gospodarczy województwa wielkopolskiego 2017