Szesnasty numer Biuletynu Wielkopolskiego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego

Artykuły zamieszczone w szesnastym numerze Biuletynu Wielkopolskiego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego (WROT) przedstawiają głównie wyniki badań zleconych przez WROT w 2021 roku, stanowiących odpowiedź na bieżące zapotrzebowanie informacyjne Samorządu Województwa Wielkopolskiego. Dostarczają one informacji na temat sytuacji Wielkopolski w zakresie terenów inwestycyjnych, gospodarki o obiegu zamkniętym oraz instytucji otoczenia biznesu. W Biuletynie przybliżono ponadto wyniki badania ewaluacyjnego dotyczącego dwóch dużych projektów realizowanych w obszarze edukacji w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014+), tj. Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska oraz Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020, a także przedstawiono wybrane efekty działań podejmowanych przez Stowarzyszenie Aglomeracja Kalisko-Ostrowska, które pełni funkcję Związku Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) oraz Instytucji Pośredniczącej WRPO 2014+.

 

Biuletyn Wielkopolskiego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego

numer XVI (2021) lipiec-grudzień


WERSJA PODSTAWOWA

DOSTĘPNY DOKUMENT WCAG