Zaproszenie do udziału w spotkaniu subregionalnym w KALISZU dotyczącym potencjałów i problemów rozwojowych WIELKOPOLSKI POŁUDNIOWEJ

Zapraszamy Państwa do udziału w kolejnym ze spotkań subregionalnych, które odbędzie się 11 czerwca br. w Kaliszu w auli budynku Collegium Oecologicum Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego, na terenie kampusu przy ul. Poznańskiej 201-205 (w godz. 10:00-14:00). Debata poświęcona będzie potencjałom i problemom rozwojowym Wielkopolski Południowej – wyłącznie umownie, dla potrzeb organizacji spotkania i dystrybucji zaproszeń do uczestnictwa w niej, obejmującej miasto Kalisz oraz powiaty: jarociński, kaliski, kępiński, krotoszyński, ostrowski, ostrzeszowski i pleszewski. Jednocześnie informujemy, że istnieje możliwość zgłaszania uczestników również w przypadku instytucji zlokalizowanych poza wskazanym wyżej obszarem.

Zgłoszenia uczestnictwa należy dokonywać w terminie do 6 czerwca br. poprzez elektroniczny formularz zamieszczony na stronie internetowej www.wrpo.wielkopolskie.pl/szkolenia/spotkanie-subregionalne-w-kaliszu.

Zależy nam na Państwa aktywnym uczestnictwie w debacie o rozwoju regionu, stąd w drugim bloku spotkania planowane są wystąpienia przedstawicieli Wielkopolski Południowej oraz merytoryczna dyskusja. Zachęcamy zainteresowanych do zgłaszania chęci ewentualnych wystąpień, będących istotnym głosem nt. perspektyw tej części województwa (prezentacje max 5-10 min), drogą mailową na adres strategia2030@umww.pl. W przypadku większej liczby zgłoszeń wystąpień zastrzegamy sobie prawo wyboru prezentacji tylko części prelegentów. Pozostałe osoby zapraszać będziemy do aktywnego uczestnictwa w dyskusji.

Niniejsze wydarzenie jest elementem dyskusji diagnostycznej nad kierunkami rozwoju województwa wielkopolskiego (wstęp do prac nad aktualizacją strategii rozwoju województwa po 2020 roku), którą planujemy przeprowadzić w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Forum Terytorialnego. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami spotkania te odbędą się w maju i czerwcu br. w największych miastach Wielkopolski, tj. w Kaliszu, Koninie, Lesznie, Pile i Poznaniu, obejmując w swym zakresie merytorycznym obszar poszczególnych części województwa.

Szczegóły dotyczące tego i kolejnych spotkań subregionalnych zamieszczane będą na stronach: www.umww.pl oraz www.wrot.umww.pl (w zakładce „Aktualności”).

 

Pliki do pobrania:

 Program spotkania subregionalnego w Kaliszu