AktualnościEkspertyza pn. Wyzwania przyszłości i trendy globalne w zakresie rozwoju technologicznego oraz ich wpływ na wielkopolski rynek pracy

Okładka ekspertyzy wykonanej na zlecenie Wielkopolskiego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego (dalej WROT). Autor: Krzysztof Hajder. Tytuł: WYZWANIA PRZYSZŁOŚCI I TRENDY GLOBALNE W ZAKRESIE ROZWOJU TECHNOLOGICZNEGO ORAZ ICH WPŁYW NA WIELKOPOLSKI RYNEK PRACY. Okładka podzielona jest na 4 poziome prostokątne części. Pierwsza górna część o zielonym tle zawiera autora oraz tytuł. Druga część zawiera obrazy w niebieskim filtrze nawiązujące do tytułu oraz logotyp WROT i pomarańczowy obszar województwa wielkopolskiego. Trzecia część na białym tle zawiera zestaw czterech logotypów wymagany w projektach finansowanych przez Unię Europejską. Część czwarta na zielonym tle zawiera miesiąc i rok wydania: lipiec 2020.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z kolejną ekspertyzą przygotowaną na zlecenie Wielkopolskiego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego pn. Wyzwania przyszłości i trendy globalne w zakresie rozwoju technologicznego oraz ich wpływ na wielkopolski rynek pracy.   Postęp technologiczny wpływa na wszystkie strefy życia człowieka. Obok dostarczania rozwiązań zwiększających produktywność w poszczególnych gałęziach gospodarki, nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne dostarczają nieograniczonych informacji, pozwalających […]

08.09.2020 | Autor: Agata Jakubowicz

Więcej >


Trzynasty numer Biuletynu WROT poświęcony Strategii rozwoju województwa wielkopolskiego do 2030 roku

Trzynasty numer Biuletynu Wielkopolskiego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego stanowi wydanie specjalne poświęcone nowej Strategii rozwoju województwa wielkopolskiego do 2030 roku, w tym między innymi procesowi tworzenia dokumentu oraz jego zawartości. Ponadto Biuletyn został wzbogacony o prezentację wyników dwóch badań ankietowych towarzyszących realizacji Strategii, dotyczących oceny rozwoju gmin i powiatów Wielkopolski oraz potrzeb rozwojowych ludzi młodych (uczniów […]

14.07.2020 | Autor: Agata Jakubowicz

Więcej >


Przyjęcie Strategii rozwoju województwa wielkopolskiego do 2030 roku

Szanowni Państwo! Na pierwszym tegorocznym posiedzeniu Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Radni uchwałą nr XVI/287/20 z dnia 27 stycznia 2020 r. przyjęli Strategię rozwoju województwa wielkopolskiego do 2030 roku – dokument, który jest mapą drogową działań Samorządu na najbliższa dekadę. W Strategii wskazuje się na nowy model rozwoju regionalnego, zwany modelem funkcjonalnym. Ma on przyczynić się do […]

30.01.2020 | Autor: Sylwia Górniak

Więcej >


Ekspertyza pn. Miasta średnie w województwie wielkopolskim i ich znaczenie dla rozwoju regionu

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z kolejną ekspertyzą przygotowaną na zlecenie Wielkopolskiego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego pn. Miasta średnie w województwie wielkopolskim i ich znaczenie dla rozwoju regionu. Opracowanie stanowi obszerny zasób informacji na temat sytuacji społeczno-gospodarczej wielkopolskich miast średnich, ich powiązań z otoczeniem (obszarów oddziaływań) oraz prowadzonej na poziomie lokalnym polityki miejskiej, pozwalający ocenić zdolność tych miast […]

15.01.2020 | Autor: Sylwia Górniak

Więcej >


Dwunasty numer Biuletynu Wielkopolskiego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego

Z przyjemnością przekazujemy na Państwa ręce dwunasty numer Biuletynu, przybliżający aktualny dorobek badawczy sieci obserwatoriów regionalnych w zakresie problematyki rozwoju społeczno-gospodarczego województwa wielkopolskiego. Niniejsza publikacja zawiera dwa artykuły stanowiące streszczenia raportów z badań zrealizowanych na zlecenie Wielkopolskiego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego oraz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu. Przedmiotem badań były takie istotne aspekty rozwojowe regionu jak: […]

11.12.2019 | Autor: Sylwia Górniak

Więcej >


Diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczej i przestrzennej województwa wielkopolskiego 2019

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z opracowaniem pn. Diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczej i przestrzennej województwa wielkopolskiego 2019. Zawiera ono szczegółową charakterystykę Wielkopolski w najważniejszych obszarach życia społeczno-gospodarczego, obejmującą szeroki katalog zagadnień, które są istotne z punktu widzenia prowadzenia polityki rozwoju regionu i jej monitorowania. Prezentowane w dokumencie informacje stanowią rozbudowaną bazę wiedzy na temat sytuacji w […]

16.09.2019 | Autor: Sylwia Górniak

Więcej >


Kolejny numer Biuletynu Wielkopolskiego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego

Jedenasty numer Biuletynu Wielkopolskiego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego przybliża w syntetyczny sposób wyniki trzech badań przeprowadzonych w ostatnim czasie na zlecenie WROT, tj.: Rozwój województwa wielkopolskiego – trendy rozwojowe i prognozowane zmiany sytuacji społeczno-gospodarczej w regionie. Przemysł 4.0. Na jakim etapie przemysłowej rewolucji znajduje się województwo wielkopolskie? Rodzinna piecza zastępcza w województwie wielkopolskim – stan aktualny, potrzeby i wyzwania. Dodatkowo […]

16.09.2019 | Autor: Sylwia Górniak

Więcej >


Ankieta dotycząca rozwoju społeczno-gospodarczego województwa wielkopolskiego

Nawiązując do trwającej dyskusji nad kierunkami rozwoju województwa wielkopolskiego zachęcamy Państwa do aktywnego udziału w debacie poprzez wypełnienie wskazanej poniżej ankiety. Celem ankiety jest poznanie Państwa opinii na temat poziomu rozwoju/stanu czynników mających znaczenie dla rozwoju gmin i powiatów Wielkopolski, co pozwoli zidentyfikować najważniejsze potencjały i bariery rozwojowe istniejące na obszarze województwa. Wyniki badania stanowić […]

01.06.2019 | Autor: Sylwia Górniak

Więcej >


Analiza sytuacji społeczno-ekonomicznej województwa wielkopolskiego w obszarach oddziaływania Europejskiego Funduszu Społecznego 2018

Analiza sytuacji społeczno-ekonomicznej województwa wielkopolskiego w obszarach oddziaływania Europejskiego Funduszu Społecznego 2018 stanowi kolejną edycję opracowania przygotowanego przez zespół obserwatoriów współpracujących w ramach Sieci Wielkopolskiego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego, tj. Wielkopolskiego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego, funkcjonującego w jego ramach Obserwatorium Integracji Społecznej, a także Wydziału Badań i Analiz Rynku Pracy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu. Opracowanie zostało […]

19.12.2018 | Autor: Sylwia Górniak

Więcej >