AktualnościXIX Biuletyn WROT

Zachęcamy Państwa do lektury kolejnego numeru Biuletynu Wielkopolskiego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego (WROT), będącego wynikiem prac sieci obserwatoriów regionalnych funkcjonującej w strukturach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. Biuletyn WROT stanowi również forum wymiany wiedzy i informacji, wynikającej z bieżącej współpracy Obserwatorium z przedstawicielami instytucji publicznych. Aktualne wydanie Biuletynu jest poświęcone w całości programowi Fundusze Europejskie dla Wielkopolski […]

29.08.2023 | Autor: Agata Jakubowicz

Więcej >


Zapisy do Newslettera WROT

Strona tytułowa Newslettera WROT

Z przyjemnością informujemy o uruchomieniu cyklicznego Newslettera Wielkopolskiego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego (WROT). Chcąc dzielić się z Państwem wiedzą na temat regionu, w korespondencji zamierzamy umieszczać informacje o publikacji naszych badań i analiz, ciekawych wydarzeniach lub konferencjach oraz inicjatywach na szczeblu europejskim.  Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem cyklicznego Newslettera WROT, proszę podać swój adres e-mail korzystając […]

17.02.2023 | Autor: Agata Jakubowicz

Więcej >


XVIII Biuletyn WROT

Zachęcamy Państwa do lektury kolejnego (osiemnastego) numeru Biuletynu Wielkopolskiego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego (WROT). Zamieszczone w nim artykuły stanowią w większości syntezę raportów z badań obserwatoriów Sieci WROT, tj. Wydziału Badań i Analiz Rynku Pracy działającego w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Poznaniu, Obserwatorium Integracji Społecznej oraz WROT. W aktualnym numerze Biuletynu znaleźć można informacje na temat […]

04.01.2023 | Autor: Agata Jakubowicz

Więcej >


Pozycja konkurencyjna województwa wielkopolskiego w kraju i Unii Europejskiej 2022

Okładka opracowania pn. Pozycja konkurencyjna województwa wielkopolskiego w kraju i Unii Europejskiej 2022

Z przyjemnością przekazujemy na Państwa ręce kolejne opracowanie przygotowane przez Zespół Wielkopolskiego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego pn. Pozycja konkurencyjna województwa wielkopolskiego w kraju i Unii Europejskiej 2022. Publikacja stanowi kolejną edycję (po wydaniach w latach 2017 i 2019) pogłębionej analizy dotyczącej aktualnej sytuacji społeczno-gospodarczej województwa wielkopolskiego ze szczególnym uwzględnieniem potencjałów regionu w odniesieniu do innych jednostek szczebla […]

06.09.2022 | Autor: Agata Jakubowicz

Więcej >


XVII Biuletyn WROT

Siedemnasty numer Biuletynu Wielkopolskiego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego (WROT) zawiera artykuły stanowiące w większości syntezę wyników badań własnych oraz zleconych jednostek tworzących Sieć WROT, tj. Wydziału badań i analiz rynku pracy funkcjonującego w ramach Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu, Obserwatorium Integracji Społecznej oraz WROT. Dostarczają one informacji na temat wpływu pandemii koronawirusa na sytuację osób młodych […]

10.06.2022 | Autor: Agata Jakubowicz

Więcej >


Analiza zróżnicowania wewnątrzregionalnego województwa wielkopolskiego 2021

Okładka opracowania pn. Analiza zróżnicowania wewnątrzregionalnego województwa wielkopolskiego 2021

Z przyjemnością przekazujemy na Państwa ręce kolejne opracowanie przygotowane przez Zespół Wielkopolskiego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego pn. Analiza zróżnicowania wewnątrzregionalnego województwa wielkopolskiego 2021. Publikacja stanowi w dużej mierze kontynuację (aktualizację) zrealizowanych w latach 2015 i 2018 opracowań własnych Obserwatorium, tj. Analizy zróżnicowania wewnątrzregionalnego województwa wielkopolskiego 2017 oraz Analizy zróżnicowania wewnątrzregionalnego województwa wielkopolskiego 2015. Ma ona jednocześnie […]

10.03.2022 | Autor: Agata Jakubowicz

Więcej >


Szesnasty numer Biuletynu Wielkopolskiego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego

Artykuły zamieszczone w szesnastym numerze Biuletynu Wielkopolskiego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego (WROT) przedstawiają głównie wyniki badań zleconych przez WROT w 2021 roku, stanowiących odpowiedź na bieżące zapotrzebowanie informacyjne Samorządu Województwa Wielkopolskiego. Dostarczają one informacji na temat sytuacji Wielkopolski w zakresie terenów inwestycyjnych, gospodarki o obiegu zamkniętym oraz instytucji otoczenia biznesu. W Biuletynie przybliżono ponadto wyniki badania […]

17.01.2022 | Autor: Agata Jakubowicz

Więcej >


Ekspertyza pn. Koncepcja wsparcia regionalnego w zakresie realizacji gospodarki o obiegu zamkniętym w województwie wielkopolskim

Gospodarka o obiegu zamkniętym (GOZ) to jeden z głównych elementów Europejskiego Zielonego Ładu, którego wdrożenie stanowi duże wyzwanie, wymagające nowego, innowacyjnego podejścia oraz współpracy międzysektorowej. Zagadnienie to było przedmiotem badania pn. Koncepcja wsparcia regionalnego w zakresie realizacji gospodarki o obiegu zamkniętym w województwie wielkopolskim, przeprowadzonego na zlecenie Wielkopolskiego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego w 2021 roku. Podjęto […]

04.10.2021 | Autor: Agata Jakubowicz

Więcej >


Ekspertyza pn. Instytucje otoczenia biznesu w województwie wielkopolskim 2021

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z ekspertyzą pn. Instytucje otoczenia biznesu w województwie wielkopolskim 2021. Przybliża ona wyniki badania zrealizowanego w 2021 roku na zlecenie Wielkopolskiego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego, którego celem było pozyskanie aktualnej wiedzy na temat sytuacji instytucji otoczenia biznesu (IOB) zlokalizowanych na obszarze regionu. Ekspertyza skupia się na dwóch zasadniczych rodzajach IOB, tj. […]

28.09.2021 | Autor: Agata Jakubowicz

Więcej >


Piętnasty numer Biuletynu Wielkopolskiego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego

Piętnasty numer Biuletynu Wielkopolskiego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego (WROT) zawiera głównie streszczenia badań prowadzonych w 2020 i 2021 roku, których przedmiotem był gospodarczy i społeczny wymiar rozwoju Wielkopolski, w tym takie aspekty jak: inteligentne specjalizacje regionu na poziomie podregionalnym, funkcjonowanie klastrów i organizacji klastrowych, znaczenie sektora mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw w kontekście zmian rynku pracy, wymiar […]

13.09.2021 | Autor: Agata Jakubowicz

Więcej >