AktualnościMonitoring rozwoju obszarów wiejskich w województwie wielkopolskim

Z przyjemnością prezentujemy Państwu najnowsze opracowanie pn. Monitoring rozwoju obszarów wiejskich w województwie wielkopolskim zlecone przez Wielkopolskie Regionalne Obserwatorium Terytorialne.   Analiza opiera się na danych i metodologii Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN w ramach projektu “Monitoring rozwoju obszarów wiejskich”, skupiając się na 207 gminach województwa wielkopolskiego w latach 2010-2019. Wyniki prezentowane są za […]

10.05.2024 | Autor: Barbara Borkowska

Więcej >


Analiza zróżnicowania społeczno-gospodarczego województwa wielkopolskiego wraz z oceną konwergencji rozwoju poszczególnych jej obszarów w porównaniu do sytuacji w Polsce

Przestrzenne zróżnicowania społeczno-gospodarcze stanowią obiekt zainteresowania zarówno naukowców, jak i decydentów politycznych ze względu na ich istotny wpływ na kształtowanie procesów rozwojowych. Badania oraz analizy ekspertów w tym obszarze odgrywają kluczową rolę w identyfikowaniu istotnych wzorców i tendencji, co przekłada się na skuteczne formułowanie polityk oraz dostosowywanie odpowiednich instrumentów rozwoju. W kontekście niniejszego badania, prezentowane […]

27.02.2024 | Autor: Barbara Borkowska

Więcej >


XX Biuletyn WROT

Z przyjemnością przekazujemy na Państwa ręce dwudziesty numer Biuletynu Wielkopolskiego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego (WROT). Zawarte artykuły stanowią syntezę raportów ze zrealizowanych badań podmiotów współpracujących tj. Obserwatorium Integracji Społecznej, Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu oraz Wielkopolskiego Biura Planowania Przestrzennego. Przedmiotem prac oraz analiz prowadzonych w 2023 r. był głównie społeczno-gospodarczy wymiar rozwoju Wielkopolski, w tym takie […]

02.01.2024 | Autor: Barbara Borkowska

Więcej >


XIX Biuletyn WROT

Zachęcamy Państwa do lektury kolejnego numeru Biuletynu Wielkopolskiego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego (WROT), będącego wynikiem prac sieci obserwatoriów regionalnych funkcjonującej w strukturach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. Biuletyn WROT stanowi również forum wymiany wiedzy i informacji, wynikającej z bieżącej współpracy Obserwatorium z przedstawicielami instytucji publicznych. Aktualne wydanie Biuletynu jest poświęcone w całości programowi Fundusze Europejskie dla Wielkopolski […]

29.08.2023 | Autor: Agata Jakubowicz

Więcej >


Zapisy do Newslettera WROT

Strona tytułowa Newslettera WROT

Z przyjemnością informujemy o uruchomieniu cyklicznego Newslettera Wielkopolskiego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego (WROT). Chcąc dzielić się z Państwem wiedzą na temat regionu, w korespondencji zamierzamy umieszczać informacje o publikacji naszych badań i analiz, ciekawych wydarzeniach lub konferencjach oraz inicjatywach na szczeblu europejskim.  Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem cyklicznego Newslettera WROT, proszę podać swój adres e-mail korzystając […]

17.02.2023 | Autor: Agata Jakubowicz

Więcej >


XVIII Biuletyn WROT

Zachęcamy Państwa do lektury kolejnego (osiemnastego) numeru Biuletynu Wielkopolskiego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego (WROT). Zamieszczone w nim artykuły stanowią w większości syntezę raportów z badań obserwatoriów Sieci WROT, tj. Wydziału Badań i Analiz Rynku Pracy działającego w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Poznaniu, Obserwatorium Integracji Społecznej oraz WROT. W aktualnym numerze Biuletynu znaleźć można informacje na temat […]

04.01.2023 | Autor: Agata Jakubowicz

Więcej >


Pozycja konkurencyjna województwa wielkopolskiego w kraju i Unii Europejskiej 2022

Okładka opracowania pn. Pozycja konkurencyjna województwa wielkopolskiego w kraju i Unii Europejskiej 2022

Z przyjemnością przekazujemy na Państwa ręce kolejne opracowanie przygotowane przez Zespół Wielkopolskiego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego pn. Pozycja konkurencyjna województwa wielkopolskiego w kraju i Unii Europejskiej 2022. Publikacja stanowi kolejną edycję (po wydaniach w latach 2017 i 2019) pogłębionej analizy dotyczącej aktualnej sytuacji społeczno-gospodarczej województwa wielkopolskiego ze szczególnym uwzględnieniem potencjałów regionu w odniesieniu do innych jednostek szczebla […]

06.09.2022 | Autor: Agata Jakubowicz

Więcej >


XVII Biuletyn WROT

Siedemnasty numer Biuletynu Wielkopolskiego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego (WROT) zawiera artykuły stanowiące w większości syntezę wyników badań własnych oraz zleconych jednostek tworzących Sieć WROT, tj. Wydziału badań i analiz rynku pracy funkcjonującego w ramach Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu, Obserwatorium Integracji Społecznej oraz WROT. Dostarczają one informacji na temat wpływu pandemii koronawirusa na sytuację osób młodych […]

10.06.2022 | Autor: Agata Jakubowicz

Więcej >


Analiza zróżnicowania wewnątrzregionalnego województwa wielkopolskiego 2021

Okładka opracowania pn. Analiza zróżnicowania wewnątrzregionalnego województwa wielkopolskiego 2021

Z przyjemnością przekazujemy na Państwa ręce kolejne opracowanie przygotowane przez Zespół Wielkopolskiego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego pn. Analiza zróżnicowania wewnątrzregionalnego województwa wielkopolskiego 2021. Publikacja stanowi w dużej mierze kontynuację (aktualizację) zrealizowanych w latach 2015 i 2018 opracowań własnych Obserwatorium, tj. Analizy zróżnicowania wewnątrzregionalnego województwa wielkopolskiego 2017 oraz Analizy zróżnicowania wewnątrzregionalnego województwa wielkopolskiego 2015. Ma ona jednocześnie […]

10.03.2022 | Autor: Agata Jakubowicz

Więcej >


Szesnasty numer Biuletynu Wielkopolskiego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego

Artykuły zamieszczone w szesnastym numerze Biuletynu Wielkopolskiego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego (WROT) przedstawiają głównie wyniki badań zleconych przez WROT w 2021 roku, stanowiących odpowiedź na bieżące zapotrzebowanie informacyjne Samorządu Województwa Wielkopolskiego. Dostarczają one informacji na temat sytuacji Wielkopolski w zakresie terenów inwestycyjnych, gospodarki o obiegu zamkniętym oraz instytucji otoczenia biznesu. W Biuletynie przybliżono ponadto wyniki badania […]

17.01.2022 | Autor: Agata Jakubowicz

Więcej >