AktualnościZaproszenie na seminaria „Efektywna partycypacja społeczna. Budżety obywatelskie dla mieszkańców Małopolski”

MORR

Małopolskie Obserwatorium Rozwoju Regionalnego (MORR) działające w strukturach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego zrealizowało badanie ankietowe na temat budżetów obywatelskich na terenie województwa. Wzięło w nim udział w sumie 137 małopolskich gmin (75,3%). Rezultatem badania jest raport pn. „Budżety partycypacyjne w Małopolsce. Stan i kierunki rozwoju”, w którym, obok wyników wspomnianego badania, omówiono również inne techniki partycypacji społecznej, tj. fundusze sołeckie oraz inicjatywy społeczne.

11.04.2016 | Autor: Agata Jakubowicz

Więcej >


Analiza zróżnicowania wewnątrzregionalengo województwa wielkopolskiego 2015

OKLADKA ZROZNIC

z przyjemnością przekazujmy na Państwa ręce do wykorzystania w codziennych pracach „Analizę zróżnicowania wewnątrzregionalnego województwa wielkopolskiego 2015” – końcową wersję opracowania analitycznego przygotowywanego w ostatnich miesiącach przez Zespół Wielkopolskiego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego. Przedstawiona monografia to dokument, który prezentuje sytuację społeczno-gospodarczą województwa z uwypukleniem skali kontrastów wewnątrzregionalnych oraz ich rozkładów przestrzennych w układzie powiatowym.

02.02.2016 | Autor: Justyna Orłowska

Więcej >


Konferencja „Zaradność społeczna. Współczesne przejawy i ograniczenia”

zaradność

Instytut Socjologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Centrum Doradztwa Zawodowego Dla Młodzieży w Poznaniu serdecznie zapraszają 19 listopada 2015 r. od godziny 9:00 na ogólnopolską interdyscyplinarną konferencję naukową pt. Zaradność społeczna. Współczesne przejawy i ograniczenia. Konferencja odbędzie się na Wydziale Nauk Społecznych UAM przy ul. Szamarzewskiego 89 w Poznaniu (budynek E, sala D).

12.11.2015 | Autor: Justyna Orłowska

Więcej >


Programy i inicjatywy europejskie – potencjalne źródła finansowania projektów realizujących strategie ponadregionalne

inicjatywy europejskie

Strategie ponadregionalne realizowane w Polsce stanowią element krajowego systemu zarządzania rozwojem i są przejawem rosnącego znaczenia wymiaru terytorialnego polityki rozwoju, wykraczając poza administracyjnie wyznaczone granice województw. Koncentrują się na identyfikacji wspólnych potencjałów i wyzwań oraz wymianie doświadczeń pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w procesie planowania przedsięwzięć na określonym obszarze.

09.10.2015 | Autor: Justyna Orłowska

Więcej >


Konferencja podsumowująca działalność WROT

WROT 007

W czwartek 24 września br. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, po blisko dwóch latach  funkcjonowania Wielkopolskiego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego odbyła się konferencja podsumowująca działalność WROT – jednostki analitycznej umiejscowionej w strukturze Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.

24.09.2015 | Autor: Justyna Orłowska

Więcej >


Czwarty numer Biuletynu Wielkopolskiego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego

BWROT4

Czwarte wydanie publikacji ukazuje się w okresie przełomowego momentu dla funkcjonowania naszej jednostki. Po blisko dwóch latach kończy się możliwość współfinansowania realizacji projektu z Europejskiego Funduszu Społecznego, który pozwolił na zainicjowanie działalności WROT. Nasza dalsza działalność będzie finansowana w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Lektura Biuletynu przedstawia w sposób syntetyczny efekty pracy Obserwatorium oraz abstrakty wybranych ekspertyz przygotowanych na zlecenie WROT.

20.09.2015 | Autor: Justyna Orłowska

Więcej >


Diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczej województwa

Diagnoza-sytuacji-społeczno-gospodarczej-z-2015-r.

Prezentowane opracowanie pt. „Diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczej województwa wielkopolskiego”, które powstało w 2015 roku, jest syntetycznym ujęciem głównych problemów rozwojowych Wielkopolski. Diagnoza stanowi materiał wyjściowy do wykorzystania w różnego rodzaju opracowaniach analitycznych z zakresu badań trendów rozwojowych poszczególnych dziedzin rozwoju społeczno-gospodarczego regionu, które zostały ujęte w poszczególnych częściach niniejszego opracowania.

11.08.2015 | Autor: Justyna Orłowska

Więcej >


Kolejny numer Biuletynu Wielkopolskiego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego

Biuletyn-Wielkopolskiego-Regionalnego-Obserwatorium-Terytorialnego-numer-III-2015-styczeń-czerwiec

Zapraszamy do zapoznania się z trzecim numerem wydawanego przez WROT periodyku, który służy przybliżeniu dorobku badawczego z wybranych dziedzin rozwoju społeczno-gospodarczego regionu. W niniejszym opracowaniu skoncentrowano się w szczególności na szeroko rozumianym rozwoju kapitału społecznego w Wielkopolsce.

11.06.2015 | Autor: Justyna Orłowska

Więcej >
Strona 1 z 212